АКЦІЯ «ВБОЛІВАЙМО РАЗОМ!»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ВБОЛІВАЙМО РАЗОМ»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акція діє для всіх клієнтів АЗК «Motto».

УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. В Акції беруть участь особи що досягли 18 років та придбали паливо.

2.2. Учасниками Акції не можуть бути співробітники Організатора.

2.3. Участь в Акції є добровільною і визначається за власним бажанням Учасника, який підпадає під вимоги, визначені у пункті 2.1. цих Правил.

2.4. В Акції можна взяти участь протягом строку її дії.

ПЕРІОД ДІЇ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться на АЗС, що працюють під брендом «МОТТО» та мають зазначений товар у наявності.

3.2. Період дії Акції с 00:01 до 23:59 18.06.21.

3.3. Організатор залишає за собою право змінювати умови, призупиняти, відновлювати, припинити Акцію у будь-який момент в односторонньому порядку шляхом розміщення інформації на сайті www.motto.ua. При цьому потенційні Учасники не можуть пред’являти будь-яких претензій та вимагати компенсації щодо змін таких умов.

3.4. Контроль за проведенням Акції та дотриманням цих правил здійснюється Організатором Акції.

УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для участі у Акції, клієнт повинен придбати паливо на АЗК «Motto».

4.2. Кожен 100-й учасник акції під час виконання умов, зазначених, у пункті 4.1. має можливість отримати ціну, що знижена до 0.01грн на каву(американо, американо з молоком, лате), у кількості 1-а шт.

4.3. Придбання товару згідно умов, зазначених у п.4.1 можливо тільки 1-н раз протягом строку дії акції.

ІНШІ УМОВИ

5.1. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує свою згоду на збір і обробку Організатором та Партнерами (юридичними особами, які, відповідно до умов Акції, надають акційні можливості Учасникам) його персональних даних, з метою належного виконання Організатором та Партнерами умов цих Правил. При досягненні мети збору і обробки персональних даних учасників, такі персональні дані знеособлюються, вилучаються і знищуються.

5.2. Акція проводиться відповідно до вимог законодавства України, не є лотереєю та/або азартною грою.