Акція «Подвійна, додаткова знижка»

Акція "Подвійна, додаткова знижка"

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Подвійна, додаткова знижка»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Акція діє для всіх хто придбав паливо на АЗК «Motto».
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. В Акції беруть участь особи що досягли 18 років та придбали паливо.
2.2. Учасниками Акції не можуть бути співробітники Організатора.
2.3. Участь в Акції є добровільною і визначається за власним бажанням Учасника, який підпадає під вимоги, визначені у пункті 2.1. цих Правил.
2.4. В Акції можна взяти участь протягом строку її дії.
3. ПЕРІОД ДІЇ І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція проводиться на АЗС, що працюють під брендом «МОТТО» та зазначені у додатку до цих Правил.
3.2. Період дії Акції з 24.12.2020 по 27.12.2020 включно.
3.3. Організатор залишає за собою право змінювати умови, призупиняти, відновлювати, припинити Акцію у будь-який момент в односторонньому порядку шляхом розміщення інформації на сайті www.motto.ua. При цьому потенційні Учасники не можуть пред’являти будь-яких претензій та вимагати компенсації щодо змін таких умов.
3.4. Контроль за проведенням Акції та дотриманням цих правил здійснюється Організатором Акції.
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. Для участі у Акції, клієнт повинен придбати паливо на АЗС «МОТТО».
4.2. Учасник акції під час виконання умов, зазначених, у пункті 4.1. отримує ціну, що знижена в порівнянні з середніми цінами регіону де акція не працює. Вартість пального згідно умов придбання. Подвійна знижка — це додаткова знижка при заправці від 25 л та 50 л, що збільшується у два рази. Додаткова знижка від 25 л становить 20 коп/л, від 50 л — 50 коп/л. При цьому 24-27 грудня додаткова знижка від 25л становить 40 коп/л, додаткова знижка від 50 л становить 1,00 грн/л. від 25л, нижче на бензин, ДП, газ: -0,20 грн на кожному літрі. Придбавши від 50 л знижка на ДП та бензин: -0,50 грн. на кожному літрі.
4.3. Придбання пального згідно умов, зазначених у п.4.1 можливо не більше 3 (трьох) разів на добу протягом строку дії акції.
5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує свою згоду на збір і обробку Організатором та Партнерами (юридичними особами, які, відповідно до умов Акції, надають акційні можливості Учасникам) його персональних даних, з метою належного виконання Організатором та Партнерами умов цих Правил. При досягненні мети збору і обробки персональних даних учасників, такі персональні дані знеособлюються, вилучаються і знищуються. Акція проводиться відповідно до вимог законодавства України, не є лотереєю та/або азартною грою.