Акція «Motto аромат»

04.02.2021
Акція «Motto аромат»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Motto аромат»

  1. Загальні положення

1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в акції « Motto аромат ».

1.2. Акція – це захід рекламного характеру, що включає в себе формування інтересу та споживчого попиту на продукцію, формування обізнаності споживачів, збільшення обсягів продажу такої продукції та відпуск такої продукції Учасникам Акції зі знижкою, які відповідно до умови даних Правил отримають на це право. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України.

1.2. Приймаючи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресом розміщення цих Правил, яка вказана в даних

2. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.

2.1. Період проведення Акції: з 04.02.2021 по 25.02.2021 включно (далі у тексті — Період акції), це період, протягом якого можна стати Учасником Акції.

2.2. Акція проводиться на АЗС, що працюють під брендом «MOTTO» по всій території України, окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій (далі у тексті – місце проведення Акції) адреси яких наведено у додатку до цих правил.

2.3. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років, що постійно проживають на території України, та які виконали умови Акції (далі у тексті – Учасники).

2.4. Учасником Акції може бути учасник програми лояльності «Motto Club», яка є повністю дієздатною та відповідає вимогам, зазначеним в цих Правилах, та належним чином виконала всі умови цих Правил.

3. Умови участі та Заохочення Акції.

3.1. Для участі в Акції необхідно здійснити придбання будь-якого пального на відповідній АЗС від 20 (двадцяти) літрів. При цьому клієнт, одночасно, отримує можливість придбати ароматизатор повітря зі знижкою у розмірі — 50% від вартості (за умови їх наявності у продажу). Вартість ароматизатора без акції 45 грн з НДС.

3.1.1. До категорії «ароматизатор повітря» входять такі найменування:

Ароматизатор повітря з дерев’яним корком 5 мл. «Бабл Гам» 5 мл.;

Ароматизатор повітря з дерев’яним корком 5 мл. «Диня»;

Ароматизатор повітря з дерев’яним корком 5 мл. «Тутті фрутті»;

Ароматизатор повітря з дерев’яним корком 5 мл. «Блек Айс»;

Ароматизатор повітря з дерев’яним корком 5 мл. «Нова машина»;

Ароматизатор повітря з дерев’яним корком 5 мл. «Кава та шоколад»;

Ароматизатор повітря з дерев’яним корком 5 мл. «Яблуко»;

Ароматизатор повітря з дерев’яним корком 5 мл. «Ваниль».

Додаток 1 до офіційних правил акції «Motto аромат»

Перелік АЗК MOTTO, які беруть участь в акції « Motto аромат  », що проводиться в період з 04.02.2021 по 25.02.2021 (включно):

м. Київ, пр-т, Леся Курбаса, 2-В;
м. Київ, вул. Богатирська, 3-Д
м. Київ, вул. Волинська, 66